Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Privacy staat bij de Firma Datavision Consultancy VOF hoog in het vaandel. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Identiteit

Datavision Consultancy VOF., gevestigd aan de Haalderen 8, 5235 ER ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Datavision Consultancy VOF
Haalderen 8
5235 ER ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 – 6418207
Mob. 06 -54630129
E-mail info@datavision-consultancy.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De firma Datavision Consultancy VOFverwerkt persoonsgegevens, wij gebruiken deze persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • nieuwsbrieven;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • administratieve handelingen;
 • aanbiedingen
 • opleidingen

Gegevens die Datavision Consultancy VOF van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hierboven omschreven doeleinden en die door Datavision Consultancy VOF in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • BSN nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Sector en beroep
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bankgegevens

Bewaartermijn

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Delen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Inzage, wijzigen en veranderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Gegevensbeveiliging

Datavision Consultancy VOF maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Datavision Consultancy VOF maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Datavision Consultancy VOF e-mail info@datavision-consultancy.nl.

Home   Onze activiteiten   Contact   Referenties   SVKO   Privacyverklaring